(گروه مشاوره مالی، اقتصادی و امکانسنجی طرح‌ها)

بودجه ریزی شرکت ها

0

بودجه ریزی شرکت‌ها

بودجه عبارت است از بیان کمی برنامه عملکرد، که مدیران را در هماهنگی و اجرای برنامه یاری می کند و برای برنامه ریزی اقداماتی که تاثیر چندین ساله بر شرکت دارد استفاده می شود. بعضی نیز بودجه را طرحی می دانند که نحوه تخصیص کارآمد و اثر بخش منابع محدود یک واحد تجاری یا هر سازمان دیگر در یک دوره معین را تعیین می کند.

اهم فواید بودجه‌بندی عبارتند از:

– ابزاری موثر جهت بهره برداری از منابع شرکت به سودآورترین و مولدترین شکل

– ابزاری برای کنترل و برنامه ریزی و توانمند سازی مدیریت در پیش بینی تغییرات و طرق وفق دادن شرکت با آنها

– ابزار هماهنگ کننده فعالیت های داخلی شرکت

– ابزارکمکی مدیریت در درک رابطه واحد خود با کل شرکت و با کارکنان تحت هدایت

– مهم ترین ابزار مالی شرکت

گذرندگان بودجه ریری شرکت‌ها علاوه بر درک جامعی از اصول حاکم بر بودجه ریزی، فرآیند بودجه ریزی و بودجه جامع با روشهای بودجه ریزی آشنا خواهند شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − چهار =