(گروه مشاوره مالی، اقتصادی و امکانسنجی طرح‌ها)

مشارکت عمومی-خصوصی و انواع قرارداد (PPP)

مشارکت عمومی- خصوصی ( PPP )

محتوای دوره: از آنجایی که هدف دوره پایه آشنایی کلی با مفاهیم و فرآیندهای اجرایی است، محتوای دوره شامل موارد زیر می شود.

تعاریف و مفاهیم مرتبط با مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)

انواع مشارکت خصوصی و تفاوت های آن با PPP

انواع قراردادهای PPP و اصطلاحات مرتبط

کاربرد ها، انگیزه ها و دلایل شکست PPP

ساختار پروژه های PPP

تامین مالی پروژه های PPP

چارچوب پروژه های PPP

مرور مراحل مختلف در اجرای یک پروژه به روش PPP