(گروه مشاوره مالی، اقتصادی و امکانسنجی طرح‌ها)

نرخ بازده داخلی طرح(IRR)

طبق تعریف نرخ بازده داخلی (IRR) معادل نرخ سودی است که سرمایه گذار می تواند با سرمایه گذاری در یک طرح بدست آورد. در واقع طرح مشابه یک بانک عمل نموده و به سرمایه گذاری که در آن سپرده گذاری می نماید، با یک نرخ سود که همان IRR است از محل درآمد…

تحلیل حساسیت

sensitivity-analysis بررسي توجيه پذيري مالی طرح ها معمولا به جهت عدم ثبات اقتصادی کشور و وجود نوسانات در درآمدها و هزینه ها در يك حالت عدم اطمينان انجام مي گيرد و هيچگونه اعتمادي به شرايط آتي پیش بینی شده برای طرح نمي باشد. هرگونه کاهشی در…

ارزش فعلی خالص سرمایه(NPV)

net-present-value-npv ارقام پیش بینی شده در جدول جریانات نقدینگی مربوط به سال های مختلف است که براساس عملکرد طرح و برای هر سال بصورت جداگانه پیش بینی می گردد و در واقع ارزش آتی یا FV   می باشد. باوجود آنکه واحد این ارقام پول می باشد اما…

نحوه امکان سنجی و تهیه گزارش توجیهی طرح ها

نحوه امکانسنجی و تهیه گزارش توجیحی طر‌ح‌ها طرح توجیهی (به انگلیسی: Feasibility Study Report) گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد، گزارش طرح توجیهی، نام دارد.…

آموزش و مبانی روش های اقتصاد سنجی با Eviews

آموزش مبانی و روش های اقتصاد سنجی EVIEWS آموزش مبانی و روش های اقتصاد سنجی با Eviews به معرفی و مرور روش ها و مبانی اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews که سادگی و انعطاف پذیری آن باعث شده که به عنوان یکی از مهم ترین نرم افزار های…

بودجه ریزی شرکت ها

بودجه ریزی شرکت‌ها بودجه عبارت است از بیان کمی برنامه عملکرد، که مدیران را در هماهنگی و اجرای برنامه یاری می کند و برای برنامه ریزی اقداماتی که تاثیر چندین ساله بر شرکت دارد استفاده می شود. بعضی نیز بودجه را طرحی می دانند که نحوه تخصیص…

نرم افزار Comfar III

نرم افزار Comfar III کامفار(comfar expert) نرم افزاری است unido برای تهیه و ارزیابی طرح های اقتصادی و برای کشورهای در حال توسعه ارائه شده است. اسم کامفار از computer model for feasibility analysis & reporting به معنای مدل…

بودجه ریزی شرکت ها

بودجه ریزی شرکت‌ها بودجه عبارت است از بیان کمی برنامه عملکرد، که مدیران را در هماهنگی و اجرای برنامه یاری می کند و برای برنامه ریزی اقداماتی که تاثیر چندین ساله بر شرکت دارد استفاده می شود. بعضی نیز بودجه را طرحی می دانند که نحوه تخصیص…